Metoda Stymulowanych Seryjnych Powtórzeń (SSP) – głównym celem stymulacji jest zwiększenie liczby bodźców atakujących korę mózgową, w której odbywa się proces przetwarzania informacji, uzewnętrzniający się w akcie ruchowym, bo jeśli na receptory nie działają żadne bodźce ani bodźce podprogowe, to określone reakcje nie mogą się również rozwinąć.

Jedną z wielu zalet tej terapii jest to, iż każdą ze stron ciała można pobudzić osobno.

Dzięki tej terapii następuje odreagowanie napięć, zmniejsza się liczba zachowań destrukcyjnych i autostymulacyjnych.

Również podczas terapii następuje zwiększenie samej wydolności fizycznej dziecka, która jest potrzebna do jego prawidłowego rozwoju.

Zadaniem metody Stymulowanych Seryjnych Powtórzeń Ćwiczeń jest zwiększenie dopływu liczby naturalnych bodźców do kory mózgowej, by w ten sposób przyśpieszać proces analizy i przetwarzania, co następnie powinno uzewnętrznić się w szybszym opanowaniu umiejętności ruchowych i zmianach osobowościowych.

Zastosowanie metody Stymulowanych Seryjnych Powtórzeń Ćwiczeń wykazało wyraźnie wpływ ruchu na sposób zachowania się dziecka autystycznego w jego funkcji ruchowej. W terapii należy zachować obowiązkowo prosty schemat: praca – odpoczynek – praca – odpoczynek.

Cennik:

Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 45 minut. Koszt  miesięcznej terapii (8 spotkań) = 440 złotych

tel.; 570 900 220