Terapia logopedyczna

 

Częstym problemem, z którym zgłaszają się rodzice do lekarzy i psychologów, jest opóźnienie w rozwoju mowy dziecka. Taka dysharmonia związana z opóźnieniem tzw. mowy czynnej (wymawiania słów, budowania zdań) jest dość częsta, szczególnie pod koniec drugiego roku życia. Najistotniejsze jest w tym okresie rozumienie (mowa bierna). Jeżeli dwu-, a nawet trzylatek mówi tylko pojedynczymi wyrazami, ale rozumie nas, to jest to opóźnienie mowy czynnej i nie jest jeszcze niepokojące. Najpóźniej w czwartym roku życia dziecko powinno już swobodnie porozumiewać się z otoczeniem. Rozmowa z dzieckiem najważniejsza,  nie rozwinie się inaczej niż przez stały słowny kontakt dziecka z człowiekiem dorosłym.

 

Jeśli Państwa dziecko:

w wieku 6. miesięcy nie gaworzy

po ukończeniu 1 roku życia nie wypowiada sylab oraz pojedynczych słów podejrzewasz, że nie rozumie poleceń do niego kierowanych

w wieku 2 lat nie mówi prostych słów np. mama, baba, tata

między 2 a 3 rokiem życia nie wypowiada prostych zdań

w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, e, i, y, u

w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, wypowiada proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź s, z, c, dz, gdy zamiast głoski f, w, wymawia p, b, h, zamienia g na k

między 5 a 6 rokiem życia  nie wypowiada następujących głosek: l, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, k, g, ą, ę oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu, lub skraca wyrazy, oraz zamiast r mówi j

zapraszamy na  konsultację.

 

Cennik:

Diagnoza logopedyczna (60 min.) – 120 pln

Konsultacja logopedyczna (45 min.) – 100 pln

Terapia logopedyczna (30 min.) – 40 pln

tel.; 570 900 220