Badanie gotowości szkolnej

 

 

 

Dzieci czekają duże zmiany, a są one związane z następnym etapem życia malucha jakim jest szkoła.

W głowach rodziców pojawia  się wiele pytań dotyczących dojrzałości dziecka.

 

 

 

 

Czy dziecko poradzi sobie z tempem aktywności w szkole?

Czy będzie wiedziało co zrobić na przerwie?

Czy zareaguje na pierwszą prośbę nauczyciela?

Czy będzie samodzielne? Czy jest wystarczająco śmiałe?

Czy jest grzeczne?

Czy ma wystarczającą wiedzę i umie ją wykorzystać na lekcjach? 

 

 

Odpowiemy na te i inne pytania!

 

W trakcie trwania „mini szkoły będą przygotowane zadania i wykreowane sytuacje, których dzieci będą doświadczą  w warunkach zbliżonych do szkolnych.

Co ważne, będą lekcje i przerwy.

 

Dzieci czeka ciekawa zabawa i wyjątkowe doświadczenie, przed  nauczycielami stoi wyzwanie, a przed rodzicami oczekiwanie  odpowiedzi na wiele pytań i tego najważniejszego – Jak moje dziecko poradzi sobie w szkole?

 

Obecnie termin „dojrzałość szkolna” stosowany jest zamiennie z terminem „gotowość szkolna” i „przygotowanie dziecka do szkoły”.  W definicji B. Wilgockiej-Okoń, „dojrzałość szkolna to osiągnięcie przez dziecko takiego stopnia rozwoju intelektualnego, społecznego i fizycznego, jaki jest niezbędny do sprostania wymaganiom szkoły.”

 

Badanie gotowości szkolnej dziecka:

  1. badanie dziecka,
  2. opracowanie wyników badania – rodzic otrzymuje pisemną informację o poziomie gotowości dziecka do podjęcia edukacji szkolnej

 

 

Koszt: 250 zł 

 

tel.: 570 900 220

Miejsce badania –  Przedszkole „Wiatr w Żagle”, ul. Sieczna 5

Dodaj komentarz