Im wcześniej zbadasz swoje dziecko,

tym wcześniej pomożesz!

 

Nowa klasyfikacja chorób ICD-11, którą wprowadza w 2018 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ma zastąpić dotychczasową ICD-10. Nowa klasyfikacja przyniosła pewną rewolucję w zakresie diagnozy autyzmu. Zespół Aspergera jako jednostka znika z nomenklatury medycznej.

Wprowadzono diagnozę „zaburzenia ze spektrum autyzmu”.

Dodatkowo badaniu podlega  rozwój intelektualny pacjenta i upośledzenie rozwoju funkcjonalnego języka.

 

W naszym Centrum diagnoza przeprowadzana jest w oparciu o standard MAA (Multi-Agency Assessment) – jest to diagnoza zespołowa, wielospecjalistyczna.

Zespół diagnostyczny stanowią:

 • psycholog
 • pedagog
 • logopeda
 • lekarz psychiatra

Proces diagnostyczny jest wieloetapowy, gdyż uwzględnia wszystkie sfery rozwoju dziecka. Ważne jest też zapewnienie dziecku optymalnych warunków do jego możliwości.

 

Na proces diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu składa się:

 

 • wywiad z rodzicami pierwsze spotkanie rodziców z diagnostą, mające pomóc ustalić jak do tej pory przebiegał rozwój dziecka . Pytania zadawane podczas wywiadu odnoszą się zarówno do rozwoju fizycznego, komunikacji i zabawy, jak również relacji społecznych. Na to spotkanie prosimy o przyniesienie wszelkiej dokumentacji medycznej o dziecku oraz opinii z innych placówek.  Jeśli mają Państwo filmy z niepokojącymi zachowaniami dziecka również prosimy o ich zabranie. Wizyta odbywa się bez obecności dziecka.

Czas wizyty: 1h-1,5h

 • analiza dokumentacji medycznej, psychologicznej i opinii o dziecku – po dostarczeniu przez Państwa całej dokumentacji zespół diagnostyczny zapoznaje się z nią. W oparciu o dostarczone materiały zespół diagnostyczny dokonuje analizy niezbędnej na dalszym etapie badania dziecka.
 • obserwacja dziecka w grupie w zabawie zorganizowanej i spontanicznej – wizyta bez rodziców, aby można było zaobserwować zachowania dziecka podczas kontaktów z rówieśnikami zarówno podczas zabaw spontanicznych jak i zorganizowanych. Podczas tej wizyty obecni będą: psycholog i pedagog.

Czas trwania: 3h

 • badanie logopedyczne – badanie podczas, którego logopeda sprawdza budowę narządów artykulacyjnych, sposób oddychania, lateralizację .

Czas trwania: 1h

 • badanie testem ADOS-2 – obejmuje zestaw prób umożliwiających obserwację nieprawidłowości charakterystycznych dla zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Czas trwania: 30-45 min.

 • badanie rozwoju intelektualnego – badanie podczas którego psycholog diagnozuje IQ dziecka.

Czas trwania: 1,5 h

 • funkcjonalna diagnoza testem PEP-R – skład się z dwóch skal: Skali Rozwoju i Skali Zachowań. Skala Rozwoju ocenia sfery funkcjonowania dziecka w zakresie: naśladowania, komunikacji, czynności poznawczych, percepcji, motoryki małej i dużej, a także koordynacji wzrokowo-ruchowej. Wyniki testu wskazują aktualny wiek rozwoju dziecka oraz możliwości rozwojowe. Skala Zachowań pozwala ocenić zachowania i trudności związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Czas: 1h-1,5 h

 • konsultacja psychiatryczna 

Czas trwania: 1h

 • omówienie diagnozy i wskazanie dalszych działań – wizyta bez dziecka, przeznaczona dla rodziców – czas na wszelkie pytania i rozwianie wątpliwości.

Czas trwania: 60 minut.

 • wydanie diagnozy 

 

Koszt – 1800 pln

Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia wizyty

tel.: 570 900 220

adres: ul. Sieczna 5, 03-290 Warszawa ( Białołęka)