Bazując na naszym doświadczeniu opracowaliśmy model zintegrowanej diagnozy i terapii zaburzeń ze spektrum autyzmu

 

Wykonujemy badania diagnostyczne:

1) badania zaburzeń rozwoju dziecka  (specjalizujemy się w diagnostyce zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu)

2) badania logopedyczne,

3) badania poziomu intelektualnego, 

4) badania poziomu ogólnego rozwoju dziecka,

5) diagnoza zachowań dziecka,

6) badania trudności manualnych dzieci. 

 

Prowadzimy terapie:

1) Zintegrowana indywidualna terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu

2) Trening Umiejętności Społecznych

3) Terapia żywienia

4) Logorytmika

5) Terapia behawioralna 

6) Indywidualny trening umiejętności ogólnorozwojowych

7) Trening Samodzielności

8) Terapia ręki

9) Terapia Metodą Stymulowanych Seryjnych Powtórzeń 

10) Terapia pedagogiczna

 

Gdy pojawia się na świecie dziecko, dla rodziców jest to wyjątkowy dzień, szczęście się uśmiechnęło, a rodzice mają siły i wiarę w dobre dni. „Mamy pomysły co zrobić żeby dziecko osiągnęło sukces, myślimy kim będzie i co mamy zrobić, żeby było mu łatwiej. Chcemy dać przysłowiowego wiatru w żagle aby dużo osiągnęło.” – twierdzą rodzice.

Czasami jednak dziecko swoim zachowaniem zadziwia, a czasami niepokoi. Pojawiają się pytania co się dzieje? Czy każde dziecko tak się zachowuje?

Zazwyczaj nie są to ostre incydenty w zachowaniu dziecka. U 60 % dzieci pierwsze symptomy niepokojących zachowań pojawiają się w 1 r. ż. (bardzo często zdarza się jednak, że uchodzą one uwadze otoczenia).

Im wcześniejsze wykrycie i podjęta właściwa terapia, tym większe szanse na lepszy poziom funkcjonowania i samodzielność dziecka w przyszłości.

 

Kontakt: 570 900 220