Zintegrowana diagnoza autyzmu – co to oznacza?

 

Zintegrowana diagnoza według Fundacji Vivere Aude jest wielostronna i ciągła. Odbywa się w jednym miejscu, co daje jednolity obraz rozwoju i funkcjonowania dziecka. Ponadto, diagnoza przez wielu specjalistów daje możliwość eliminacji błędów w samym postępowaniu diagnostycznym. Całościowa organizacja badań i konsultacji, bez konieczność oddzielnego zapisywania się do każdego specjalisty jest niezwykle ważna pod względem rozłożenia w czasie całego procesu diagnostycznego. Ograniczenie w czasie jest dla dziecka darem w postaci możliwości rozpoczęcia wcześniejszego postępowania terapeutycznego.

 

Wielokrotnie podczas rozmów z rodzicami słyszymy, że odbyli już wiele wizyt i konsultacji, u wielu specjalistów, a nadal czują się zagubieni, ponieważ nikt nie potrafił wskazać im kierunku, w którym powinni podążyć po zaobserwowaniu pierwszych niepokojących zachowań swojego dziecka.

 

Dlatego też w naszym Centrum Diagnostyczno-Terapeutycznym  przeprowadzamy diagnozę według naszego autorskiego, zintegrowanego modelu postępowania –

 

 

DIAGNOZA ZABURZEŃ ZE SPEKTRUM AUTYZMU