Od Konferencji minęło parę dni, frekwencja była świetna, uczestnicy zadowoleni, jest nam bardzo miło! Ale sami byśmy tego wszystkiego nie osiągnęli, dlatego też bardzo chcemy podziękować wszystkim prelegentom:

 

 

 

 

  • Pani Dr hab. n. med. Barbarze Remberk za wykład o etiologii oraz chorobach współistniejących uwzględniający rolę psychiatry w postępowaniu terapeutycznym
  • Panu Profesorowi Zbigniewowi Izdebskiemu za wykład o dojrzewaniu psychoseksualnym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
  • Pani Kamili Rzosińskiej za wykład o wyzwaniach dorosłości oraz wzroście liczby samobójstw wśród osób z ASD
  • Pani Marzenie Mandziej za wykład o objawach zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • Pani Darii Gujskiej za wykład o zmianach w nazewnictwie ze spektrum autyzmu
  • Pani Marcie Miętus za wykład o standardach diagnozy i terapii w zaburzeniach ze spektrum autyzmu oraz o pomocy terapeutycznej dla dzieci autystycznych w przedszkolu
  • Panu Mieszkowi Jeżynie oraz Panu Mateuszowi Jankiewiczowi za wykład na temat układu ruchu w ASD oraz ich przyszłych badaniach
  • Pani Annie Strosznajder za wykład o procesie akceptacji spektrum autyzmu u rodziców
  • oraz Pani Olimpii Rumianowskiej-Zapiór za wykład o wsparciu i pomocy dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jakie oferują publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne

 

To Państwa merytoryczne wykłady sprawiły, że Konferencja była niezwykle ciekawa oraz przyczyniły się do pogłębienia wiedzy uczestników!

Dziękujemy również Stowarzyszeniu Razem dla Białołęki za współpracę podczas organizacji Konferencji.