Trening Umiejętności Społecznych
z tygodniowym turnusem terapeutycznym nad morzem

Edycja IV
5 Września –31 Października 2020 r.

 

 

Wspólnie w TUSie! – co to znaczy?

Na każdy warsztat przychodzi jeden rodzic i jedno dziecko. 

Zajęcia są prowadzone dwutorowo: tworzymy 2 grupy – w jednej sali są prowadzone zajęcia dla dzieci, a w tym samym czasie, w innej sali prowadzone są  zajęcia dla rodziców.

Warsztat składa się z 4 bloków tematycznych.

 

Dlaczego jest ważne aby Państwo również brali aktywny udział w tym treningu?

Umiejętności, których  dzieci będą się uczyły wymagają przeniesienia i utrwalania  w codziennym życiu. Dla Państwa bardzo ważne jest zdobywanie wiedzy i umiejętności w prowadzeniu dziecka i stymulowaniu do pożądanych zachowań, a my pokażemy Państwu jak to robić!

 

Harmonogram warsztatów:

 

Blok I –  Poznać siebie

5 Września –  Rozpoznanie mocnych i słabych stron, dziecka i rodzica (warsztaty wspólne)

 

Blok II – Szacunek, życzliwość, rozpoznawanie emocji.

12 Września – Umiejętność bezpiecznej komunikacji.

19 Września  – Rozpoznawanie i uzasadnianie swoich uczuć.

26 Września – Moje zachowanie a sympatia innych.

 

Blok III – Radzenie sobie ze złością.

3 PaździernikaRozpoznawanie złych emocji.

10 Października – Jak nie dopuszczać do złości i agresji?

17 Października – Odpowiedzialność za niepożądane działanie.

Blok IV – Wspólne działania

24 – 31 Października  – Wyjazdowy trening umiejętności społecznych „Wiosna nad morzem”

 

 

Wyjazdowy Trening Umiejętności Społecznych„WIOSNA NAD MORZEM”

W wyjazdowym treningu będziemy kontynuowali zdobywanie umiejętności i dążyli do pozostawania w „tu i teraz”. Dzięki czemu wszyscy uczestnicy będą mogli na bieżąco otrzymywać informacje zwrotne na temat swoich zachowań i sposobu w jaki są odbierani. Dowiedzą się też jak mogą modyfikować zachowania na bardziej pożądane.

Trening daje także możliwość doświadczania, nazywania i wyrażania własnych uczuć oraz zrozumienia ich wpływu na zachowanie wobec innych. Jest też znakomitą okazją do eksperymentowania z nowymi zachowaniami i odkrywania różnych sposobów funkcjonowania dzieci w nowym środowisku.

Członkowie grupy są i będą dla siebie wsparciem w rozwoju i zmianach. Charakter zajęć sprzyjać będzie otwieraniu się i wyrażaniu emocji w bezpiecznej, pełnej zaufania i akceptacji atmosferze.

Ważnym elementem treningu będzie również nauczenie się bycia z dzieckiem i spędzanie z nim czasu.

Wyjazdowy TUS  poprowadzą dwie terapeutki i będą czuwały nad efektywnym wykorzystaniem czasu.

 

Zależy nam na nauczeniu rodziców spędzania czasu wolnego z dzieckiem na zasadzie bliskości, a nie obok („bez protez atrakcyjności”).

 

 

Terminy i miejsce Treningu Umiejętności Społecznych:

dla grupy dzieci w wieku 4- 6 lat  –  godzina 09:00-12:00

dla grupy dzieci w wieku 7 – 10 lat  –  godzina 13:00-15:00

 

Adres: 

Warszawa, ul. Sieczna 5 ( Białołęka, wjazd od ul. Głębockiej 85)  – adres

 

Termin i miejsce wyjazdowego Treningu Umiejętności Społecznych „Wiosna nad morzem”:

Termin: 24 – 31 Października 2020 r.

Miejsce: Jurata, ul. Helska 2, 84-150 Hel

 

Koszt warsztatu (7 spotkań + wyjazdowy tygodniowy turnus terapeutyczny) –  3800 zł

(płatne w dwóch ratach [ I rata – 1900 zł, II rata –1900 zł], po zakwalifikowaniu do grupy i podpisaniu umowy)

Zapisy do 15 sierpnia 2020 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu: 577 177 550