FUNDACJA VIVERE AUDE ZAPRASZA OPIEKUNÓW ŻŁOBKOWYCH NA SZKOLENIE TEORETYCZNO – PRAKTYCZNE 

 

„Jak wspierać rozwój dziecka poprzez efektywne prowadzenie zajęć.” 

 

 

Data szkolenia: 24 maja 2021 

Godzina: 9:00 – 14:00

Adres: Centrum Diagnozy i Terapii Vivere Aude ul. Małego Rycerza 25

Szkolenie poprowadzą:

Marzena Mandziej – psycholog, wieloletni nauczyciel akademicki,  terapeuta Gestalt,  logopeda, terapeuta TUS, terapeuta ręki. Przede wszystkim zajmująca się całościową diagnozą psychologiczną ( PEP-3-PL, ADOS-2, Stanford–Binet Intelligence Scales), oraz tworzeniem procesu terapeutycznego. Monitoruje zintegrowaną terapię dla dzieci ze spektrum autyzmu. 

Karolina Filipowicz – pedagog specjalizujący się w diagnozie pedagogicznej, diagnozie i terapii dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, jest Trenerem Umiejętności Społecznych oraz certyfikowanym terapeutą ręki. Stosuje dialogowy sposób wspierania rodziny, przede wszystkim skupia się w pracy terapeutycznej na usprawnianiu relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi.

Program szkolenia: 

  • Rozpoznanie kompetencji własnych
  • Analiza pracy nauczyciela w grupie
  • Responsywny wzorzec komunikacji 
  • Fazy rozwoju dziecka
  • Umiejętność redagowania scenariuszy w SMART 

Szkolenie obejmuje zakres merytoryczny oraz część praktyczną, gdzie wspólnie będą Państwo konstruować scenariusze zajęć do pracy z dziećmi. 

Po ukończonym szkoleniu otrzymają Państwo imienny certyfikat ukończenia szkolenia, skrypt merytoryczny oraz 15 scenariuszy zajęć. 

CENA: 100 ZŁ 

 

Już teraz mogą Państwo zapoznać się z tematyką kolejnych szkoleń. Zachęcamy również do zgłaszania własnych propozycji tematów. 

  • Jak pracować z dzieckiem, którego zachowanie nas niepokoi. 
  • Co jest normą rozwojową a co nie.
  • Jak pracować żeby nie zwariować.
  • Jak współpracować z rodzicem. 

ZAREZERWUJ MIEJSCE!  link do formularza