IPET - cele, efekty, jak to zrobić?

Warsztaty dla nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych

Uczymy m.in.:

Dlaczego tworzymy Indywidualny Program
Edukacyjno-Terapeutyczny?

Dla kogo?

Jakie zalecenia z orzeczenia realizujemy?

Jak wyznaczać cele?

Jak mierzyć efektywność? - ewaluacja

Uczestnicy otrzymują:

  • Materiały dydaktyczne
  • Certyfikat uczestnictwa w warsztatach

Czas trwania warsztatu: 9.00-15.00

Cena: 120zł

 

ZGŁOSZENIA: email: centrumdiagnozy.va@gmail.com

Zapraszamy, bo warto!