Dorośli autyści

 

Jak wygląda sytuacja młodzieży i osób dorosłych z całościowym zaburzeniem rozwoju w Polsce?

 

Terapia i pomoc dla osób ze spektrum autyzmu skupia się na dzieciach, które uczęszczają do przedszkola i szkół. Osoby starsze, które skończyły już obowiązek szkolny mają ograniczone wsparcie.

Dlatego stworzyliśmy ten projekt- aby pomóc młodzieży i młodym dorosłym ze spektrum autyzmu! Z wielu raportów wynika, że osoby z ASD, które kończą szkołę mają problem ze znalezieniem pracy oraz czują się osamotnione, bo nie mają znajomych.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna oraz zawodowa młodzieży z ASD. Jest to pomoc długoterminowa i regularna poprzez przekazywanie praktycznej wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw potrzebnych w samodzielnym życiu.

Cel ten chcemy osiągnąć poprzez prowadzenie warsztatów- weekendowych zjazdów, podczas których będziemy skupiać się na tym:

  • Jak wybrać pracę do swoich predyspozycji
  • Jak dobrze napisać CV oraz list motywacyjny
  • Jak dobrze wypaść na rozmowie kwalifikacyjnej
  • Jak nawiązywać i podtrzymywać kontakty społeczne.

Podczas całego projektu chcemy stworzyć atmosferę, która będzie sprzyjać otwarciu i chęci do pracy. Zajęcia prowadzone będą metodą warsztatową- nauka odbywa się poprzez doświadczenie i praktykę. Podczas trwania projektu uczestnicy będą mieli okazję wymienić się doświadczeniami, a także uzyskać wsparcie mentorów-prowadzących.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu!
tel: 570 900 220