Motywacja wewnętrzna dziecka a proces dydaktyczny

Proces dydaktyczny jest niezwykle istotnym elementem edukacji dziecka. To podczas tego procesu realizowana jest podstawa programowa oraz rozwijana jest ciekawość poznawcza dzieci! Odpowiednia konstrukcja tego procesu ma ogromne znaczenie dla właściwego rozwoju każdego dziecka.

W dzisiejszych czasach kluczową sprawą jest wzbogacanie tradycyjnych schematów dydaktycznych, tak aby zwiększać ładunek motywacji wewnętrznej dziecka, szczególnie istotne jest to w rozwoju dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

 

Realizowanie celu jakim jest rozwój motywacji wewnętrznej można realizować poprzez wprowadzenie szeregu zmian w czynnościach dydaktycznych. Istnieją cztery sposoby, które można tu zastosować:

Wyzwanie – zadanie ma mieć dostosowany do danego dziecka stopień trudności.

Ciekawość- zadanie ma wzbudzać zainteresowanie dziecka.

Panowanie- nauka samodzielności, własnych wyborów, samosterowności.

Fantazja- wprowadzenie elementów zabawy, rozrywki, pobudzanie wyobraźni.

 

 

Tego typu wzbogacanie dobrze sprawdza się podczas wprowadzania prezentacji multimedialnych, a w nich ciekawych animacji czy też rozwiązywanie zadań w postaci gier wirtualnych. Ciekawe mogą okazać się również interaktywne wycieczki po różnych miastach bądź muzeach albo spotkania z komputerowym nauczycielem, który zadaje pytania i przekazuje nową wiedzę.

Przykładowe zajęcia matematyczne - TWISTER!

Przeprowadzono liczne badania nad skutecznością wspomnianych metod i wyniki jednoznacznie wskazują, że wydajność, zainteresowanie i wiedza dzieci wzrasta, gdy używane są tego typu uatrakcyjnienia.

Istnieją też pomniejsze metody pobudzające fantazję, takie jak odwoływanie się do znanych uczniom osób, sytuacji, doświadczeń i wprowadzanie dyskusji na ten temat, odgrywanie scenek w celu lepszego utrwalenia materiału i wiele innych gier dydaktycznych.

Takie uatrakcyjnienie zajęć pozwala na indywidualizacje środków i metod oddziaływań. Wyraźnie zwiększa zaangażowanie i motywacje dzieci do zdobywania wiedzy. Dzięki stosowaniu metody wzbogacania tradycyjnych metod dydaktycznych można kształtować odpowiednią postawę dziecka oraz EFEKTYWNIE a jednocześnie EFEKTOWNIE osiągać założone cele procesu dydaktycznego.

 

Marta Kowalska
Dyrektor Przedszkola "Wiat w Żagle"