Fundacja Vivere Aude i IFMSA-Poland organizują wspólnie projekt: "Zrozumieć autyzm". Powstał on na skutek z chęci i nadziei pokładanych w twierdzeniu, że edukacja jest dźwignią zmiany świata.

Mimo, że wykrywalność całościowych zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu (ASD) jest coraz większa, to zarówno świadomość problemu ogółu społeczeństwa jak i środowiska medycznego wciąż jest zbyt niska.

Z racji  cały czas rosnącej liczby  zdiagnozowanych przypadków ASD, tworzących poważny problem społeczny, każdy lekarz niezależnie od specjalizacji zetknie się z osobami dotkniętym tym zaburzeniem. Poszerzenie kompetencji w tym zakresie, na pewno zwiększy efektywność oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych wszystkich stykających się z osobami dotkniętymi tym zaburzeniem.

W ramach projektu prowadzimy na terenie całego kraju warsztaty i konferencje:

"Standardy  diagnozy i postępowania terapeutycznego w całościowym zaburzeniu  ze spektrum autyzmu (ASD) " .

Odbywać się one będą na terenie wielu uczelni medycznych.

Celem projektu jest poszerzenie wiedzy i umożliwienie nabycia umiejętności praktycznych z zakresu diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego wobec osób z całościowym zaburzeniem rozwoju ze spektrum autyzmu (ASD).

Usystematyzowanie informacji na ten temat oraz spojrzenie na ASD z różnych punktów widzenia pozwoli na podniesienie jakości świadczeń. Oprócz omawiania standardów diagnozy i terapii ważne jest również uświadomienie, że ASD jest zaburzeniem, które towarzyszyć będzie osobom nim dotkniętym całe życie. Zwrócenie uwagi na czynniki wzmacniające i zakłócające proces terapeutyczny może przyczynić się do lepszej opieki nad osobami z ASD.

Podczas konferencji poruszone zostaną również tematy chorób i zaburzeń współistniejących.

Rozważania nad wpływem ASD na życie osobiste i zawodowe jest ważnym aspektem tej konferencji, dającym szersze spojrzenie na wpływ tego zaburzenia na całe życie.

Projekt kierowany jest przede wszystkim do lekarzy, społeczności akademickiej kierunków medycznych, psychologów i pedagogów.

Terminy i daty konferencji:

06.04.2019 Poznań
13.04.2019 Zielona Góra
12.05.2019 Łódź
8.06.2019 Katowice

Organizatorzy:

Fundacja Vivere Aude

IFMSA-Poland

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland to największa w Polsce organizacja zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. Jako część federacji, łączymy pracę studentów ze 126 państw poprzez 137 organizacji krajowych. W sumie, IFMSA zrzesza ponad 1 400 000 młodych ludzi na całym świecie. Razem zwiększamy prozdrowotną świadomość społeczeństwa, edukację studentów  z kierunków medycznych, działamy charytatywnie i dbamy o przestrzeganie praw człowieka na całym świecie

„Standardy diagnozy i postępowania terapeutycznego w całościowym zaburzeniu ze spektrum autyzmu (ASD) „

Program:  

09:00 – 09:20  – Wykład
Wykład otwierający   -„Zrozumieć autyzm”

09:30 – 10:00 – Wykład
„Etiologia ASD i doniesienia naukowe”

10:00 – 10:30  – Wykład
„Rozpoznawanie całościowego zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu”

10:30 – 11:00 – Wykład
„Choroby współistniejące u pacjentów z całościowym zaburzeniem rozwoju ze spektrum autyzmu”

11:00 – 11:30 – Wykład
„Przegląd terapii”

11:30-12:00 Przerwa

12:00-13:00 Wykład

„Standardy diagnozy całościowego zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzm”

 • na świecie
 • w Polsce
 • standardy zintegrowanej diagnozy

13:00-14:00 Wykład
„Standardy postępowania terapeutycznego całościowego zaburzenia rozwoju ze spektrum autyzmu”

 • na Świecie
 • w  Polsce
 • standardy zintegrowanej terapii

14:00-14:30 Przerwa

14:30-15:30 Wykład
„Czynniki zakłócające i wzmacniające diagnozę i terapię dziecka z całościowym zaburzeniem rozwoju ze spektrum autyzmu”

 • rola rodziców
 • rola lekarzy
 • rola terapeutów
 • rola placówek oświatowych

15:30-16:30 Wykład
„Jakość życia osób z całościowym zaburzeniem rozwoju ze spektrum autyzmu”

 • prywatny aspekt życia
 • rynek pracy

16:30-17:00 Podsumowanie, podziękowania

Dodaj komentarz