O nas

Powołanie i aktywność fundacji stanowi  kontynuację naszych dotychczasowych społecznych i zawodowych działań.

Jesteśmy zespołem ludzi o różnych doświadczeniach osobistych i zawodowych. Mamy nadzieję, że poprzez synergię stworzyliśmy miejsce, w którym zrealizujemy naszą misję.

Naszą misją jest  inspirowanie innych do  otwarcia na nowe doświadczenia, poznawanie i ustawiczne kształcenie. Pomagamy w  podejmowania nowych wyzwań zapewniających rozwój. Zachęcamy do otwartości na nowe doświadczenia i pokonywania trudności, a dzięki temu świadomego wykorzystywania własnego potencjału do zachowania równowagi pomiędzy życiem rodzinnym, pracą zawodową a rozwojem własnym i samoakceptacją.

Po prostu mówimy: Vivere aude –  odważ się żyć!

 

W 1997 roku prowadziliśmy Polską Fundację na Rzecz Rozwoju Intelektualnego Dzieci i Młodzieży. Dzieci, z którymi pracowaliśmy dzisiaj są już dorosłymi ludźmi odnoszącymi sukcesy w różnych dziedzinach  życia. Mając własne plany wycofaliśmy się z prowadzenia fundacji, a jednak czas wrócić. Widocznie jest nam to pisane.

Myślenie o innych i działanie na ich rzecz nie zawsze ma ramy formalne. W naszym gronie są osoby dla, których pomoc dzieciom, a czasami już osobom dorosłym np. z domów dziecka jest szczególnie bliska. Nie ma znaczenia, że praca w takiej placówce jest już przeszłością.

Podążanie za wiedzą nie jest tylko misją, ale i codziennością. Cenimy wiedzę i przenosimy ją w praktykę. Mając doświadczenie akademickie  współpracujemy ze środowiskami naukowymi i wspólnie organizujemy konferencje.

Częste wyjazdy na szkolenia, konferencje czy do zespołów projektowych pozwalają na otwartość i inspirują do działania.

Uzupełniamy się poprzez kontakty z różnymi środowiskami, wymieniamy patrzeniem na świat poprzez różne zainteresowania.

Łatwiej motywować innych do działania, gdy w swoim gronie mamy osoby otwarte na innych ludzi, gdy każda okazja poznawania świata jest dobra.

Uczymy się z własnych doświadczeń, a świat i działanie odbieramy jako szansę dla rozwoju i podnoszenia jakości życia.

 

 

To wszystko powoduje, że chcemy dać dzieciom siłę by miały bezpieczne dzieciństwo i były traktowane z poszanowaniem ich godności i podmiotowości. Prowadzimy zajęcia, które pomagają w wyrównywaniu szans, a przede wszystkim uczą radzenia sobie w codziennym życiu, uczą wiary w siebie i cieszenia się  życiem.

 

 

 

 

 

Jednym z naszych obszarów działań jest zwiększanie świadomości społecznej  w zakresie diagnozowania i terapii całościowych zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu.

 

 

 

Działamy na rzecz szybkiej diagnozy i efektywnej terapii. Wspieramy dzieci i ich rodziny.

 

 

 

Pomagamy młodzieży w znalezieniu swojej drogi życiowej, misje realizujemy poprzez aktywności związane z rozwojem zawodowym młodych ludzi.

Jesteśmy blisko kobiet i wspieramy je w podejmowaniu nowych wyzwań. Działamy przeciw wykluczeniu zawodowemu młodych kobiet, matek, które chcą być atrakcyjne na rynku pracy.

 

 

 Inspirujemy i wspieramy chętnych do pogłębiania wiedzy, do inwestowania we własny rozwój, do realizowania własnych pasji.