Obraz ASD w dzisiejszych czasach

 

Problematyka autyzmu wydaje się być znana jednak wciąż krążą wokół niej mity. By uporządkować trochę te sytuacje sięgnęliśmy do źródeł naukowych i tak oto powstał pomysł na ten krótki wpis.
Może zacznijmy od definicji spektrum zaburzeń autystycznych. Jest to termin używany do opisu i określenia wcześnie występujących deficytów społeczno – komunikacyjnych. ASD jest opisywane od 50 lat zarówno w piśmiennictwie popularnonaukowym jak i naukowym.

Kryteria rozpoznawania autyzmu są opublikowane zarówno w ICD-10 jak i DSM 5. Bazują one na komunikacji społecznej oraz sensoryczno-motorycznych zachowaniach.
Warto zauważyć, że wcześniej odrębne typy takie jak Zespół Aspergera nie są już dłużej wyodrębniane, zostały natomiast włączone do wspólnej diagnozy jako ASD.Niestety nie da się uzyskać wiarygodnych pomiarów medycznych w badaniach nad korzyściami z wcześniejszego rozpoznania autyzmu a przebiegu zaburzenia z uwagi na złożoność form ASD.
Zaburzenia ze spektrum autyzmu mogą być zdiagnozowane przez wielu różnych specjalistów takich jak pediatrzy, psychiatrzy czy psycholodzy. Używane są do tego narzędzia do diagnozy autyzmu połączone z obserwacją, która również jest koniecznym elementem.

Ciężko jest określić zależność między obniżonym poziomem rozwoju intelektualnego, a diagnozą ASD. Jednym z głównych powodów jest fakt, że dzieci z obniżonym ogólnym poziomem funkcjonowania intelektualnego są o wiele częściej kierowane do specjalistów i częściej jest stawiana diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu. Różnice wprowadza też wiek, w którym została postawiona diagnoza. Czynniki te powodują, że są różne korelacje pomiędzy ilorazem intelektualnym a ASD w różnych populacjach i w różnym wieku.

Warto też zauważyć, że w klinicznym obrazie ASD często towarzyszą inne choroby i zaburzenia.
Diagnoza starszych dzieci lub dorosłych jest rzadko stawiana. Jednym z powodów jest wiele czynników wpływających na pacjenta i na jego ocenę, oraz brak chęci poddania się badaniom.
Wiele czynników środowiskowych jest poddawanych pod rozwagę jako wpływające na powstawanie zaburzeń ze spektrum autyzmu. Zarówno styl życia jak i otoczenie mogą wpływać na organizm. Łączy się z tym ściśle pojęcie epigenetyki – nauki traktującej o reakcji na poziomie genetycznym organizmów na środowisko. Genetycy starają się również wyizolować geny, o których można powiedzieć w uproszczeniu, że są odpowiedzialne za powstawanie autyzmu.

Na dzień dzisiejszy nie ma jednej ustalonej ścieżki postępowania z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Sugerowanym jest jednak używanie metod sprawdzonych i opartych na dowodach.
W dzisiejszych czasach zarówno dzieci jak i dorośli otrzymują dużą pomoc od środowiska, w którym żyją. Wpłynęło to zdecydowanie na poprawę jakości ich życia na przestrzeni lat. Można stwierdzić, że więcej osób z ASD jest w stanie czytać, jeździć i prowadzić normalny tryb życia jednak jest to również związane ze zmianą kryteriów oceny ASD.

Zapraszamy do przeczytanie artykułu naukowego i zapoznania się z bibliografią. Mamy nadzieję, że zainteresuje on Państwa, a jego lektura będzie dla Państwa równie wciągająca jak dla nas. By nie psuć Państwu rozrywki związanej z lekturą staraliśmy się nie streszczać całego artykułu, a bardziej dać pogląd czego dotyczy.

Mieszko Jeżyna
Prezens Fundacji Vivere Aude

 

Autism Spectrum Disorder