Podsumowanie konferencji AUTYZM TERAZ

Od Konferencji minęło parę dni, frekwencja była świetna, uczestnicy zadowoleni, jest nam bardzo miło! Ale sami byśmy tego wszystkiego nie osiągnęli, dlatego też bardzo chcemy podziękować wszystkim prelegentom:

 

  • Pani Dr hab. n. med. Barbarze Remberk za wykład o etiologii oraz chorobach współistniejących uwzględniający rolę psychiatry w postępowaniu terapeutycznym
  • Panu Profesorowi Zbigniewowi Izdebskiemu za wykład o dojrzewaniu psychoseksualnym dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami
  • Pani Kamili Rzosińskiej za wykład o wyzwaniach dorosłości oraz wzroście liczby samobójstw wśród osób z ASD
  • Pani Marzenie Mandziej za wykład o objawach zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • Pani Darii Gujskiej za wykład o zmianach w nazewnictwie ze spektrum autyzmu
  • Pani Marcie Miętus za wykład o standardach diagnozy i terapii w zaburzeniach ze spektrum autyzmu oraz o pomocy terapeutycznej dla dzieci autystycznych w przedszkolu
  • Panu Mieszkowi Jeżynie oraz Panu Mateuszowi Jankiewiczowi za wykład na temat układu ruchu w ASD oraz ich przyszłych badaniach
  • Pani Annie Strosznajder za wykład o procesie akceptacji spektrum autyzmu u rodziców
  • oraz Pani Olimpii Rumianowskiej-Zapiór za wykład o wsparciu i pomocy dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jakie oferują publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne

 

To Państwa merytoryczne wykłady sprawiły, że Konferencja była niezwykle ciekawa oraz przyczyniły się do pogłębienia wiedzy uczestników!

Dziękujemy również Stowarzyszeniu Razem dla Białołęki za współpracę podczas organizacji Konferencji.