Praktycy dzielą się wiedzą

Wszystko o zaburzeniach ze spektrum autyzmu

Jednym z podstawowych celów Fundacji Vivere Aude jest szerzenie wiedzy. Realizując to założenie zapraszamy do uczestnictwa we wspólnym projekcie:

„Praktycy dzielą się wiedzą. Wszystko o zaburzeniach ze spektrum autyzmu”.

Chcemy stworzyć kompendium wiedzy i pomocy praktycznych dla wszystkich, którzy mają styczność z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zależy nam wszechstronnym ujęciu zagadnień związanych z ASD.

Współpracując z wieloma specjalistami, terapeutami, nauczycielami niejednokrotnie spotykamy się z niewykorzystanym potencjałem wiedzy i doświadczenia. Często przed dzieleniem się wiedzą blokuje autocenzura, myślenie, że inni wiedzą więcej, a wasze spostrzeżenia nie są istotne.

Macie wiele pomysłów i metod działań wprowadzanych w swojej codziennej praktyce. Wielu z Was realizuje badania naukowe o interesujących wynikach, a niestety publikowanych tylko w wąskim gronie. Zapraszamy do udziału różnych specjalistów, którzy mają spostrzeżenia na temat codziennej współpracy z dziećmi, rodzicami i innymi terapeutami.

Podzielcie się tym! Dajcie wsparcie innym!

Warunki przystąpienia do projektu:

 

 1. Czas realizacji: 20.04 – 4.05.2020 r.
 2. Przygotowanie i wysłanie materiałów bądź tekstów dotyczących wiedzy i praktyki (na adres mailowy fvivereaude@gmail.com) – mogą to być: artykuły naukowe, publicystyczne, pomoce terapeutyczne i dydaktyczne. Zachęcamy także do przesyłania artykułów opartych na np. pracach dyplomowych.
 3. Wymogi
  1. Praca przesłana w formacie docx (program Microsoft Word)
  2. Tytuł: czcionka Calibri, wielkość 16, interlinia 1,5.
  3. Tekst: czcionka Calibri, wielkość 12, interlinia 1,5.
  4. Tabele, wykresy i ilustracje: podpisane, wskazany autor
  5. Bibliografia: przykład: Pisula, E. (2000). Autyzm u dzieci. Diagnoza, klasyfikacja, etiologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  6. Informacja o autorze: zawodowa (może być Twoją reklamą) i prywatna, ilość znaków max 600 ze spacjami.
  7. Ilość stron: 3 – 12 stron

Proces akceptacji tekstu:

 1. Zapoznanie z tekstem i/lub materiałami przeznaczonymi do publikacji przez Organizatora
 2. Korekta i redakcja tekstu
 3. Dostosowanie tekstu do wymogów edytorskich i składu graficznego projektu
 4. Akceptacja wprowadzonych zmian w przesłanym materiale, przekazana organizatorom do dnia 12 maja 2020 r. do godziny 18:00,
  na adres fundacjava@gmail.com.

Vivere Aude – Odważ się żyć!

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami: fvivereaude@gmail.com. W temacie wpisz „Projekt PRAKTYCY DZIELĄ SIĘ WIEDZĄ”.

 

Regulamin Projektu "Praktycy dzielą się wiedzą"