Zapraszamy na trening umiejętności społecznych

 

 

Dla kogo TUSy? Dla dziecka, które

 • Ma trudność z przestrzeganiem zasad społecznych
 • Zachowuje się agresywnie i jego działania są nieakceptowalne społecznie
 • Jest nieśmiałe, konfliktowe
 • Czuje się wyizolowane w grupie lub osamotnione
 • Nie potrafi nawiązywać i podtrzymywać relacji rówieśniczych
 • Ma trudność w rozpoznawaniu, rozumieniu, czy wyrażaniu emocji, nie reaguje na potrzeby innych

 

Forma zajęć: 

Jesienny cykl zajęć będzie trwał przez cały miesiąc październik i listopad, raz w tygodniu.

Zajęcia będą odbywały się w grupach 6-osobowych.

Trwa nabór do grup:

 • dzieci w wieku 5-7 lat – zajęcia we wtorki 16.30-18.30
 • dzieci w wieku 8-10 lat – zajęcia w czwartki 16.30-18.30

 

Planowane tematy zajęć: 

 • Moje mocne i słabe strony
 • Szacunek, życzliwość i rozpoznawanie emocji
  • Umiejętność bezpiecznej komunikacji
  • Rozpoznawanie i uzasadnianie swoich uczuć
  • Moje zachowanie a sympatia innych
 • Radzenie sobie ze złością
  • Rozpoznawanie złych emocji
  • Jak nie dopuszczać do złości i agresji?
  • Odpowiedzialność za niepożądane działanie
 • Budowanie relacji z najbliższymi

 

Zapisy: 

 1. zgłoszenia mailowe – centrumdiagnozy.va@gmail.com
 2. spotkanie z psychologiem – indywidualna konsultacja dziecka z psychologiem, której celem jest odpowiedni dobór do grupy, wstępne określenie najważniejszych potrzeb dziecka, omówienie oczekiwań rodziców oraz zapoznanie ze strukturą zajęć

 

Koszt zajęć: 

Koszt zajęć 120 zł/120 minut (płatność z góry za dwa miesiące)

Koszt konsultacji psychologicznej-100 zł

 

Miejsce:

Zajęcia odbywają się w Przedszkolu „Wiatr w Żagle” w Warszawie przy ul. Siecznej 5