23-25 marca 2018 r.  Przedszkole „Wiatr w Żagle”

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym na warsztaty, które odbędą się 23-25 marca 2018 r.

Zajęcia będą prowadzili terapeuci z przedszkola „Wiatr w Żagle” wraz ze studentami medycyny zrzeszonymi w IFMSA Poland- Oddział Białystok ( Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny).

27-29 marca 2018 r.  Przedszkole „Wiatr w Żagle”

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym na warsztaty,

które odbędą się 27-29 marca 2018 r.

Zajęcia będą prowadzili terapeuci z przedszkola „Wiatr w Żagle” wraz ze studentami medycyny zrzeszonymi w IFMSA Poland- Oddział Warszawa ( Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny).

W ramach Treningu Umiejętności Społecznych poprowadzone zostaną warsztaty – „Otwieramy się na innych”.

Dzieci podczas zabawy z różnymi osobami będą mogły doświadczać  i nauczyć się nowych umiejętności, a studenci będą mieli możliwość pogłębienia wiedzy i umiejętności praktycznych.