Logorytmika polega na połączeniu terapii logopedycznej z rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową osoby, którą się leczy bądź rehabilituje. Metodę tę stosuje się przede wszystkim w pracy z dziećmi, przy czym na jej skuteczność nie ma wpływu ich rozwój intelektualny czy też ruchowy, jak również wrażliwość muzyczna czy jej brak.

Logorytmika są to ćwiczenia muzyczno – ruchowe i słowno – ruchowe, a ich składnikiem wiodącym jest rytm.  Kształcą one ruchy całego ciała, co ma bezpośredni wpływ na stymulowanie ruchów narządu mowy.

Zajęcia logorytmiczne wspomagają motorykę, słuch i mowę dziecka. Dzięki temu, że są wykonywane przy muzyce kształtują świadomy ruch, pogłębiony przeponowy oddech, ćwiczą koncentrację uwagi i orientację przestrzenną oraz szybką reakcję na określone polecenia.

Ćwiczenia logorytmiczne są szczególnie polecane dla dzieci mających trudności w sprawnym poruszaniu się, o zaburzonej orientacji przestrzennej, zaburzeniach w schemacie własnego ciała, o obniżonej koncnetracji, nadruchliwych, dla dzieci o słabej koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej, dla dzieci nieśmiałych.

Głównym celem zajęć logorytmicznych jest:

  • Usprawnienie oddechu
  • Wykształcenie prawidłowej fonacji i artykulacji
  • Usprawnienie narządów mowy
  • Kształcenie koncentracji uwagi, poczucia rytmu, tempa
  • Kształcenie szybkiej orientacji w czasie i przestrzeni
  • Usprawnienie motoryki dużej
  • Rozwój społeczny, w tym kształcenie umiejętności współdziałania w grupie

 

Dla kogo?

Zajęcia kierujemy do dzieci w wieku przedszkolnym, które potrzebują wsparcia rozwoju mowy poprzez pomoc logopedyczną.

 

Jak?

W praktyce logorytmika polega na wykonywaniu ćwiczeń muzyczno-ruchowych. Mają one formę zabawy, dzięki której można wykształcić lub usprawnić ruchy całego ciała (makroruchy), a co za tym idzie – pośrednio usprawnić narządy mowy (mikroruchy). Głównym celem jest więc korygowanie wad mowy i słuchu, a przy tym uwrażliwienie na cechy wspólne muzyki i mowy, takie jak: rytm, melodia, tempo, dynamika, barwa dźwięku.

Ćwiczenia te rozwijają umiejętności sprawnego wykonywania ruchu, pomagają w orientowaniu się w czasie i przestrzeni, sprzyjają poprawie koncentracji, stymulują sprawniejsze myślenie.

 

Kiedy?

Zajęcia będą prowadzone w cyklach, po 6 spotkań.

Cykl I:

5. 11.2018 r. – 17 -18.30 – 30 minut zajęcia z rodzicami, 17.30-18.30 – zajęcia dla dzieci

12.11.2018 r. – 17-18 – zajęcia dla dzieci

19.11.2018 r. – 17-18 – zajęcia dla dzieci

26.11.2018 r. – 17-18 zajęcie dla dzieci

3.12.2018 r. – 17-18 – zajęcia dla dzieci

10.12.2018 r. – 17 – 18 –   zajęcia dla dzieci, 18 – 18.30 – zajęcia z rodzicami

Kolejne cykle zawierające zróżnicowany poziom – od stycznia 2019 r.

 

Zajęcia odbywają się w przedszkolu „Wiatr w Żagle” ul. Sieczna 5, Białołęka

Cena za jeden cykl to 240 zł. (6 zajęć x 40 pln za jedno spotkanie)

Zapisy pod linkiem: Zapisy

W razie pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu: 577 177 550

 

UWAGA –  Przedszkole „Wiatr w Żagle” ma 2 wolne miejsca dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. – tel: 883 608 708