Konferencja 21 kwietnia 2018 r.  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Fundacja Vivere Aude wraz z  IFMSA Poland- Oddział Białystok ( Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny) zaprasza na konferencję:            

10:00 – 11:00  – Wykład 1

„Wielowymiarowe oblicze autyzmu w aspekcie rozwoju jednostki”

– charakterystyka zaburzeń ze spektrum autyzmu na różnych etapach rozwoju

11:00 – 11:30 – Wykład 2

„Etiologia autyzmu i doniesienia naukowe”

11:30 – 12:00  – Wykład 3

„Postępowanie w procesie terapeutycznym”

12:00 – 12:15 – przerwa

12:30 – 13:00 – Wykład 4

„Stygmatyzacja – czynnik wpływający na zrozumienie osób ze spektrum autyzmu”.

13:00 – 13:45 – Panel dyskusyjny

„Studenci z spektrum autyzmu razem czy osobno”

Dyskusja nad sposobem kształcenia i możliwościami edukacji w grupie integracyjnej i w indywidualnym toku kształcenia.

13:45 – 14:15 – Przerwa kawowa

Warsztaty

14:30 – 15:00 – „Spotkanie z autyzmem”
Spotkanie z osobami dotkniętymi problemami zaburzeń ze spektrum autyzmu.

15:00 – 16:00 – „Wstępne rozpoznanie autyzmu i dalsze działania”

Dodaj komentarz